Yleistä

Troll Capital on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö. Sijoitamme laajasti monenlaisiin kohteisiin, sekä perinteisiin likvideihin julkisiin kohteisiin että vähemmän likvideihin yksityisiin markkinoihin.  

Pääomasijoituksia hoitanut tytäryhtiömme Troll Ventures Oy sulautui emoyhtiöönsä Troll Capital Oy:öön 30.12.2021.

Sijoitustoiminnan lisäksi yhtiömme harjoittaa pienimuotoista rahoituksen ja riskienhallinnan konsultointia sekä taloushallinnon palvelutoimintaa.