Sijoituksistamme

Troll sijoittaa nk. likvidillä puolella pörssiosakkeisiin, joukkovelkakirjalainoihin, hyödykkeisiin ja lyhyen rahan instrumentteihin sekä suoraan että rahastojen ja johdannaisten kautta.

Epälikvidillä puolella yksityisillä markkinoilla Troll sijoittaa mm. pääomasijoituksiin, kiinteistöihin, infrastruktuuriin ja lainoihin sekä rahastojen kautta että suoraan.